Rasta keps XXL

avtryck

Dreadbag.de - Vem står bakom Dreadbag?


Dreadbag.de + Dreadbag Showroom

Lin Vogt
Brabanter Str. 38-40
50672 Köln

Mobil: + 49 171 89 62 648
mail: shop@dreadbag.de
Internet: www.Dreadbag.de

Momsregistreringsnummer. DE21551783166

Ansvarig för innehållet enligt § 55 punkt 2 RStV
Lin Vogt, Brabanter Str. 38-40, 50672 Köln


Ansvarsfriskrivning - juridiska meddelanden

§ 1 Ansvarsbegränsning

Innehållet på denna webbplats skapas med största omsorg. Leverantören påtar sig emellertid inget ansvar för att innehållet är korrekt, fullständigt och aktuellt. Användningen av innehållet på webbplatsen är på användarens egen risk. Bidrag som identifieras med namn representerar respektive författares uppfattning och inte alltid leverantörens uppfattning. Med den rena användningen av webbplatsen för anbudsgivaren kommer ingen avtalsförhållande mellan användaren och anbudsgivaren.

§ 2 Externa länkar

Dreadbag.de innehåller länkar till tredje parts webbplatser ("externa länkar"). Dessa webbplatser är föremål för ansvar för respektive operatör. När de externa länkarna länkades för första gången kontrollerade leverantören innehållet hos tredje part för eventuella lagliga överträdelser. Vid den tidpunkten fanns det inga lagliga överträdelser. Leverantören har ingen inverkan på nuvarande och framtida design och innehåll på de länkade sidorna. Inställningen av externa länkar betyder inte att leverantören äger innehållet bakom länken eller länken. En konstant kontroll av de externa länkarna är orimlig för erbjudaren utan konkreta tecken på lagliga överträdelser. När det gäller kunskaper om lagliga överträdelser, slås sådana externa länkar omedelbart bort.

§ 3 Upphovsrätt och prestationsrättigheter

Innehållet som publiceras på Dreadbag.de är föremål för tysk upphovsrätt och upphovsrätt. Användning som inte är tillåten enligt den tyska lagen om upphovsrätt och prestanda skydd kräver föregående skriftligt samtycke från leverantören eller respektive upphovsrättsinnehavare. Detta gäller framför allt reproduktion, bearbetning, översättning, lagring, bearbetning eller reproduktion av innehåll i databaser eller andra elektroniska media och system. Innehåll och rättigheter för tredje part identifieras som sådana. Obehörig kopiering eller spridning av enskilda innehåll eller kompletta sidor är inte tillåtet och straffbart. Endast produktion av kopior och nedladdningar för privat, privat och icke-kommersiell användning är tillåten.

Presentationen av denna webbplats i främmande ramar är endast tillåten med skriftligt tillstånd.

§ 4 Särskilda användningsvillkor

Om särskilda villkor för enskild användning av denna webbplats avviker från ovan nämnda punkter, påpekas detta uttryckligen på lämplig plats. I det här fallet gäller de särskilda användningsvillkoren i det särskilda fallet.


 

Datenschutzerklärung:

integritet

Vi skulle vilja informera dig om vår integritetspolicy. Du hittar information om insamling och användning av personuppgifter när du använder vår hemsida. Därmed följer vi lagen om dataskydd som gäller för Tyskland. Du kan när som helst få tillgång till detta uttalande på vår hemsida.

Vi påpekar uttryckligen att dataöverföring över Internet säkerhetsluckor (t.ex. kommunikation via e-post) och kan inte helt skyddas från tillträde av tredje part.

Användningen av kontaktuppgifterna för vårt avtryck för kommersiell reklam är uttryckligen inte önskat, såvida vi inte tidigare har gett vårt skriftliga samtycke eller redan har ett affärsförhållande. Leverantören och alla personer som nämns på denna webbplats motsätter sig härmed kommersiell användning eller offentliggörande av deras uppgifter.

Personuppgifter

Du kan besöka vår hemsida utan att lämna personuppgifter. Om personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress) samlas in på våra sidor görs detta så långt som möjligt på frivillig basis. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Förutsatt mellan dig och oss ett kontrakt för att vara utformade eller modifierade i innehåll eller göra en förfrågan till oss, vi samlar in och använder personlig information från dig i den utsträckning som är nödvändig för dessa ändamål (inventeringsdata). Vi samlar, bearbetar och använder personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att du ska kunna använda webbplatsen (använd data). Alla personuppgifter lagras endast så länge som nödvändigt för ändamålet (behandlar din förfrågan eller hanterar ett kontrakt). Detta tar hänsyn till skatte- och kommersiella lagringsperioder. Om de behöriga myndigheterna kan vi i vissa fall lämna dessa data (inventeringsdata), i den mån det behövs i syfte att brottsbekämpning, säkerhet, för att möta de lagstadgade uppgifter konstitutionella myndigheter skydd eller militären eller för skyddet av immateriella rättigheter.

kommentera funktioner

I samband med kommentarfunktionen samlar vi personliga uppgifter (t.ex. namn, e-post) inom ramen för din kommentar om ett bidrag endast i den omfattning som du har meddelat oss. När du publicerar en kommentar sparas den e-postadress du anger, men inte publiceras. Ditt namn kommer att publiceras om du inte har skrivit under pseudonym.

Sekretesspolicy för Facebook-plugin-programmet ("Gilla")

Dreadbag.de använder insticksprogram för leverantören Facebook.com, som tillhandahålls av företaget Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, Kalifornien 94304 i USA. Användare av vår hemsida där Facebook plugin ( "Like" -knappen) installeras kallas härmed tillhandahåller kommunikation utförs på den webbläsare som en anslutning upprättas till Facebook via plugin, så plugin på av webbsidan. Vidare vidarebefordras användardata till Facebook-servrarna, som innehåller information om dina webbplatsbesök på vår hemsida. För inloggade Facebook-användare innebär det att användardata tilldelas ditt personliga Facebook-konto. När du som inloggade Facebook-användare använder aktivt Facebook plugin (t.ex. genom att klicka på "Like" -knappen eller använda kommentaren funktion), dessa data överförs till ditt Facebook-konto och publiceras. Detta kan bara göras genom att logga ut från ditt Facebook-konto.

För mer information om hur Facebook används, se Privacy Policy på Facebook på http://de-en.facebook.com/policy.php.

Sekretesspolicy för Google Analytics webbanalystjänst

Dreadbag.de använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder sk cookies, textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av användningen av webbplatsen av dig. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Vi har aktiverat IP-anonymisering. På denna webbplats kommer din IP-adress därför att förkortas av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbplatser och internetanvändning mot webbplatsoperatören. IP-adressen från din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Du kan förhindra att cookies sparas genom att du ställer in din webbläsars programvara. Vi vill emellertid påpeka att du i detta fall inte kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Dessutom kan du förhindra att Googles behandling av data (inklusive din IP-adress) genereras av cookien och din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarpluggen som finns tillgänglig enligt följande länk och installera: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv

Sekretesspolicy för Google Plus sociala nätverk

Dreadbag.de använder den så kallade "G + 1" -knappen i det sociala nätverket Google Plus, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Knappen kan kännetecknas av tecknet "G + 1". Om du är registrerad hos Google Plus kan du använda knappen "G + 1" för att uttrycka ditt intresse för vår webbplats och dela innehåll från vår webbplats på Google Plus. I det här fallet lagrar Google både informationen du har angett för ett av våra innehåll "G + 1", liksom information om webbplatsen du har tittat på. Din "G + 1" kan visas tillsammans med ditt namn (inklusive ett foto, om det finns) på Google Plus i andra Google-tjänster, till exempel Google Sök eller din Google-profil.

Syftet och omfattning datainsamling och vidare bearbetning och användning av uppgifter från Google samt dina rättigheter och sätt att skydda din integritet, vänligen Googles sekretesspolicy:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Sekretesspolicy för användning av webbmeddelandetjänsten twitter.com

På vår hemsida har vi också integrerat webbmeddelandetjänsten twitter.com. Detta tillhandahålls av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornien 94103, USA. Twitter erbjuder den så kallade "Tweet" -funktionen. Så du kan publicera 140-tecken långa meddelanden också med webbplatskopplingar i sin egen Twitter-konto. Om du använder "Tweet" -funktionen på Twitter på våra webbplatser kommer respektive webbplats att vara länkad till ditt konto på Twitter och publiceras där om det behövs. Data överförs också till Twitter. Vi är inte medvetna om innehållet i den överförda data och dess användning av Twitter. För mer information, besök Twitters sekretesspolicy: http://twitter.com/privacy
Följ länken nedan för att ange dina sekretessinställningar: http://twitter.com/account/settings.

Rätt till information

Du har rätt att när som helst fråga om de uppgifter som samlas in om dig gratis och utan dröjsmål. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till användandet av dina angivna personuppgifter med effekt för framtiden. För ytterligare information, kontakta leverantören under kontaktuppgifterna i avtryck.

Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt

Om innehållet eller presentationen av dessa sidor strider mot tredje parts rättigheter eller lagaregler, begär vi ett motsvarande meddelande utan kostnad. Vi garanterar att de passager som med rätta har invändats omedelbart tas bort utan att en juridisk rådgivare behöver ingripa. Fortfarande från dig utan föregående kostnader kontakt, vi helt förkasta och lämna in en motfordran för brott mot dessa bestämmelser.


förfarande klagomål

Online tvistlösning enligt artikel 14 1 para ODR VO: .. Europeiska kommissionen ger en plattform för online-tvistlösning (OS) föreskrivs inom ramen http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hitta.

Alternativ tvistlösning enligt artikel 14 1 para ODR förordningen och § 36 VSBG ..:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning (OS), som du kan https://ec.europa.eu/consumers/odr hitta. Vi är inte skyldiga eller ovilliga att delta i ett tvistlösningsförfarande före en konsumentförsvarsbyrå.