Avtryck


Dreadbag.de - Vem står bakom Dreadbag?


Dreadbag.de

Lin Vogt
Nicholas grossist Str. 114
48301 Nottuln

Mobil: + 49 171 89 62 648
mail: shop@dreadbag.de
Internet: www.Dreadbag.de

Skattnummer: 215/5178/3166

Ansvarig för innehållet enligt § 55 punkt 2 RStV
Dreadbag.de, Lin Vogt, Nikolaus-Groß-Str. 114, 48301 Nottuln


Ansvarsfriskrivning - juridiska meddelanden


§ 1 Ansvarsbegränsning

Innehållet på denna webbplats skapas med största omsorg. Leverantören påtar sig emellertid inget ansvar för att innehållet är korrekt, fullständigt och aktuellt. Användningen av innehållet på webbplatsen är på användarens egen risk. Bidrag som identifieras med namn representerar respektive författares uppfattning och inte alltid leverantörens uppfattning. Med den rena användningen av webbplatsen för anbudsgivaren kommer ingen avtalsförhållande mellan användaren och anbudsgivaren.

§ 2 Externa länkar

Dreadbag.de innehåller länkar till tredje parts webbplatser ("externa länkar"). Dessa webbplatser är föremål för ansvar för respektive operatör. När de externa länkarna länkades för första gången kontrollerade leverantören innehållet hos tredje part för eventuella lagliga överträdelser. Vid den tidpunkten fanns det inga lagliga överträdelser. Leverantören har ingen inverkan på nuvarande och framtida design och innehåll på de länkade sidorna. Inställningen av externa länkar betyder inte att leverantören äger innehållet bakom länken eller länken. En konstant kontroll av de externa länkarna är orimlig för erbjudaren utan konkreta tecken på lagliga överträdelser. När det gäller kunskaper om lagliga överträdelser, slås sådana externa länkar omedelbart bort.

§ 3 Upphovsrätt och prestationsrättigheter

Innehållet som publiceras på Dreadbag.de är föremål för tysk upphovsrätt och upphovsrätt. Användning som inte är tillåten enligt den tyska lagen om upphovsrätt och prestanda skydd kräver föregående skriftligt samtycke från leverantören eller respektive upphovsrättsinnehavare. Detta gäller framför allt reproduktion, bearbetning, översättning, lagring, bearbetning eller reproduktion av innehåll i databaser eller andra elektroniska media och system. Innehåll och rättigheter för tredje part identifieras som sådana. Obehörig kopiering eller spridning av enskilda innehåll eller kompletta sidor är inte tillåtet och straffbart. Endast produktion av kopior och nedladdningar för privat, privat och icke-kommersiell användning är tillåten.

Presentationen av denna webbplats i främmande ramar är endast tillåten med skriftligt tillstånd.

§ 4 Särskilda användningsvillkor

Om särskilda villkor för enskild användning av denna webbplats avviker från ovan nämnda punkter, påpekas detta uttryckligen på lämplig plats. I det här fallet gäller de särskilda användningsvillkoren i det särskilda fallet.


förfarande klagomål


Alternativ tvistlösning enligt artikel 14 1 para ODR förordningen och § 36 VSBG ..:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning (OS), som du kan https://ec.europa.eu/consumers/odr hitta. Vi är inte skyldiga eller ovilliga att delta i ett tvistlösningsförfarande före en konsumentförsvarsbyrå.

VAGN