Integritetspolicy policy~~POS=HEADCOMP


1. Sekretess en överblick


Allmän information

Följande noteringar ger en enkel översikt över vad som händer med din personliga information när du besöker vår hemsida. Personuppgifter är alla data som personligen identifierar dig. Detaljerad information om ämnesskyddet finns i vår integritetspolicy som anges i denna text.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfande beteende utvärderas statistiskt. Detta händer främst med kakor och med så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfande beteende är vanligtvis anonym; surfningsbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan göra invändningar mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information finns i följande sekretesspolicy.

Du kan invända mot denna analys. Vi informerar dig om möjligheterna till invändning i denna sekretesspolicy.


2. Allmän information och obligatorisk information


integritet

Operatörerna av dessa platser tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadda dataskydd och denna integritetspolicy.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personlig information är information som personligen identifierar dig. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och vad vi använder det för. Det förklarar också hur och för vilket ändamål detta händer.

Wir Weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (zB bei der Kommunikation per e-post) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Anmälan till ansvarig organ

Den ansvariga databehandlingsenheten på denna webbplats är:

Dreadbag.de
Lin Vogt
Nicholas grossist Str. 114
48301 Nottuln

Telefon: + 49 171 89 62 648
E-post: shop@dreadbag.de

Ansvarig organ är den fysiska eller juridiska personen som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett befintligt samtycke. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten av databehandlingen utförs till återkallandet förblir oförändrad genom återkallandet.

Rätt att överklaga till behörig tillsynsmyndighet

Vid överträdelser av lagen om uppgiftsskydd har den berörda personen rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsproblem är det statliga dataskyddsansvarige i det federala landet där vårt företag är baserat. En lista över dataskyddspersonal och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataöverföring

Du har rätt att få data som vi behandlar på grundval av ditt samtycke eller i uppfyllande av ett kontrakt, i sig själv eller till en tredje part i ett standard maskinläsbart format. Om du behöver direkt överföring av data till en annan ansvarig person, kommer detta endast att göras i den mån det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Den här webbplatsen använder, av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel order eller förfrågningar som du skickar till oss som en webbplatsoperatör, en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att ändra adresslinjen i webbläsaren från "http: //" till "https: //" och låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan inte de uppgifter som du skickar till oss läsas av tredje part.

Krypterade betalningar på denna webbplats

Om det är en skyldighet att skicka oss dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer för direktdebiteringstillstånd) efter det att ett avgiftsbaserat avtal har ingåtts krävs dessa uppgifter för betalningsbehandling.

Betalningstransaktioner med vanliga betalningsmedel (Visa / MasterCard, autogirering) görs exklusivt via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från “http: //” till “https: //” och med låssymbolen i din webbläsarrad.

Vid krypterad kommunikation kan dina betalningsuppgifter som du inte skickar till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Du har rätt att frigöra information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandling och om nödvändigt en rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. För ytterligare information om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på adressen i avtrycket.

Motsägelse mot reklamemail

Användningen av publiceras under avtryck skyldighet att skicka oönskad reklam och informationsmaterial härmed avvisas. Operatörerna av platserna uttryckligen rättsliga åtgärder i händelse av oönskad reklam information, såsom spam e-post.


3. Data Protection Officer


Lagstadgad dataskyddsansvarig

Vi har utsett ett dataskyddspersonal för vårt företag.

Dreadbag.de
Lin Vogt
Nicholas grossist Str. 114
48301 Nottuln

Telefon: + 49 171 89 62 648
E-post: shop@dreadbag.de


4. Datainsamling på vår hemsida


Cookies

De webbplatser använder sig av så kallade cookies. Cookies på din dator någon skada och inte innehåller virus. Cookies används för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De kommer att raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies tillåter oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker.

Du kan ställa in webbläsaren så att du får information om användningen av cookies och tillåta cookies endast från fall aktivera godkännande av cookies för vissa funktioner eller utesluta allmän och automatisk borttagning av cookies när du stänger webbläsaren. När du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Kakor som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. kundvagnen) publiceras på grundval av Art. 6 para. 1 lit. F DSGVO sparade. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse för lagring av cookies för tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. Om andra cookies (t.ex. cookies för analys av ditt surfande beteende) lagras, behandlas de separat i denna sekretesspolicy.

Server loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverns loggfiler, som din webbläsare sänder automatiskt till oss. Dessa är:

 • Webbläsartyp och webbläsareversion
 • Operativsystem som används
 • hänvisningsadress
 • Värdnamn för att komma åt datorn
 • Tidpunkt för begäran server
 • IP-adress

En sammanslagning av dessa data med andra datakällor kommer inte att utföras.

Samlingen av dessa data är baserad på Art.6 para. 1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse för den tekniskt felfria presentationen och optimeringen av hans hemsida - för detta måste serverns loggfiler registreras.

kontakt

Om du skickar oss via kontaktformuläret begär din information från frågeformuläret inklusive dig ange var kontaktuppgifter lagras för att bearbeta begäran och i fallet med följdfrågor med oss. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut utan ditt medgivande på.

Behandlingen av uppgifterna som ingick i kontaktformuläret är därför uteslutande baserat på ditt samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten av de databehandlingstransaktioner som genomförs till återkallandet förblir oförändrad genom återkallandet.

De uppgifter som du har angett i kontaktformuläret förblir hos oss tills du ber oss om att radera, återkalla ditt samtycke till lagringen eller ändamålet för datalagringen utelämnas (t.ex. efter att din begäran har slutförts). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt kvarhållningsperioder - förblir opåverkade

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera på vår hemsida för att använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi använder endast de uppgifter som angivits för användning av respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. Den obligatoriska information som begärs vid registrering måste lämnas i sin helhet. Annars kommer vi att avslå registreringen.

För viktiga ändringar, till exempel erbjudandets omfattning eller tekniska ändringar, använder vi den e-postadress som anges vid registrering för att informera dig på detta sätt.

Behandlingen av de uppgifter som registrerats under registrering sker på grundval av ditt samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten hos den redan färdiga databehandlingen förblir opåverkad av återkallandet.

De uppgifter som samlas in under registrering sparas av oss så länge du är registrerad på vår hemsida och kommer sedan att raderas. Juridiska uppehållsperioder förblir opåverkade.

Registrering med Facebook Connect

Istället för att registrera direkt på vår hemsida kan du registrera dig med Facebook Connect. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Canal Grande Square, Dublin 2, Irland.

Om du väljer att registrera dig med Facebook Connect och klicka på knappen "Logga in med Facebook" / "Anslut med Facebook", kommer du automatiskt att omdirigeras till Facebook-plattformen. Där kan du logga in med dina användningsdata. Detta länkar din Facebook-profil till vår hemsida eller tjänster. Den här länken ger oss tillgång till dina data lagrade på Facebook. Dessa är framför allt:

 • Facebook Namn
 • Facebook profil och omslagsbild
 • Facebook Cover
 • Facebook-e-postadress
 • facebook ID
 • Facebook vänlistor
 • Facebook gillar (gillar)
 • Födelsedag
 • Kön
 • land
 • Språk

Dessa data används för att konfigurera, tillhandahålla och anpassa ditt konto.

För mer information, se Facebook Användarvillkor och Facebook Sekretesspolicy. Dessa finns på: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ och https://www.facebook.com/legal/terms/.

Bearbetning av data (kund- och kontraktsdata)

Vi samlar, bearbetar och använder personuppgifter endast i den utsträckning de är nödvändiga för upprättandet, innehållet eller ändringen av det rättsliga förhållandet (inventeringsdata). Detta görs på grundval av Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, som tillåter behandling av data för att uppfylla kontrakt eller förhandlingsåtgärder. Vi samlar, behandlar och använder personuppgifter om användningen av vår webbplats (användningsdata) endast i den mån det är nödvändigt för att aktivera eller ladda användaren för användningen av tjänsten.

Den insamlade kunddata kommer att raderas efter avslutad order eller uppsägning av affärsrelationen. Juridiska uppehållsperioder förblir opåverkade.

Datatransmission vid ingåendet av kontraktet för onlinebutiker, återförsäljare och varutransporter

Vi överföra personuppgifter till tredje part endast om det är nödvändigt som en del av kontraktet, eftersom de myndigheter som ansvarar för leverans av varor företaget eller den personal som ansvarar för behandling av betalningar. En ytterligare överföring av data sker inte eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. En överföring av dina uppgifter till tredje part utan uttryckligt samtycke, till exempel för reklamändamål, inträffar inte.

Grunden för databehandling är Art 6 para. 1 lit. b DSGVO, som tillåter behandling av data för att uppfylla kontrakt eller förhandlingsåtgärder.

WhatsApp - Dreadbag kundchatt

Genom att använda WhatsApp Dreadbag-kundchatt accepterar du våra och de allmänna villkoren för WhatsApp (Facebook Group). Du hittar dem under:  https://www.whatsapp.com/legal?eea=1&lang=de#terms-of-service

Dataskydd är viktigt för oss, det är därför vi arbetar med Android-verktyget "WhatsBox" och garanterar således dataskydd enligt GDPR.


5. Sociala medier


Facebook-plugins (gilla & dela-knappen)

Plugins för det sociala nätverket Facebook, leverantören Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA, är integrerade på vår webbplats. Du kan känna igen Facebook-plugins med Facebook-logotypen eller knappen "Gilla" på vår webbplats. Du kan hitta en översikt över Facebook-plugins här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

När du besöker vår webbplats skapas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via plugin. Som ett resultat får Facebook informationen om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebook "Gilla" -knappen medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller hur de används av Facebook. Du hittar mer information om detta i Facebooks integritetspolicy på: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Wenn Sie nicht Wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, Loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto AUS.

Twitter plugin

Funktionerna i Twitter-tjänsten är integrerade på våra webbplatser. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och ”Retweet” -funktionen är de webbplatser du besöker länkade till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. Dessa uppgifter överförs också till Twitter. Vi vill påpeka att vi som leverantör av webbplatsen inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de används av Twitter. Mer information finns i Twitters dataskyddsdeklaration på: https://twitter.com/privacy.

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter https://twitter.com/account/settings . Förändring

Google+ Plugin

Våra sidor använder funktioner på Google+. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Samla och dela information: Google+ låter dig publicera information världen över. Google + -knappen ger dig och andra användare personligt innehåll från Google och våra partners. Google lagrar både den information du har gett till innehållet + 1, samt information om den sida du visade när du klickade på + 1. Din + 1 kan ses som en ledtråd, tillsammans med ditt profilnamn och foto, i Googles tjänster, till exempel sökresultat eller din Google-profil eller på andra webbplatser på webbplatser och annonser på Internet.

Google registrerar information om dina + 1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. Om du vill använda Google+-knappen behöver du en globalt synlig, allmän Google-profil, som åtminstone måste innehålla det namn som valts för profilen. Detta namn används i alla Google-tjänster. I vissa fall kan detta namn också användas för att ersätta ett annat namn som du använde när du delar innehåll från ditt Google-konto. Identiteten på din Google-profil kan visas för användare som känner till din e-postadress eller har annan identifierande information från dig.

Med hjälp av information som samlas in: Utöver ovanstående användningar är de uppgifter du lämnar i enlighet med Googles gällande sekretesspolicy används. Google kan släppa sammanfattande statistik på + 1 aktiviteter användaren eller överför dem till användare och partners, såsom förlag, annonsörer eller länkade webbplatser.

Instagram-plugin

Funktionerna på tjänsten Instagram är integrerade på våra sidor. Dessa funktioner tillhandahålls av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Om du är inloggad i ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. Detta gör det möjligt för Instagram att associera besöket på våra sidor med ditt användarkonto. Vi påpekar att vi som leverantör av sidorna inte får kännedom om innehållet i den överförda data och deras användning av Instagram.

För mer information, se sekretesspolicy Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr-plugin

Våra sidor använder knapparna på tjänsten Tumblr. Leverantören är Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Med dessa knappar kan du dela ett inlägg eller en sida på Tumblr eller följa leverantören vid Tumblr. När du besöker en av våra webbplatser med hjälp av Tumblr-knappen etablerar webbläsaren en direkt anslutning till Tumblr-servrarna. Vi har ingen kontroll över hur mycket data som Tumblr samlar in och överför med hjälp av det här plugin. Enligt det aktuella tillståndet skickas användarens IP-adress samt webbadressen till respektive webbplats.

För mer information, besök Tumblrs sekretesspolicy på: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

Pinterest plugin

På vår webbplats använder vi sociala plugins från det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”).

När du besöker en sida som innehåller ett sådant plugin kopplar din webbläsare direkt till Pinterest-servrarna. Plugin sänder protokolldata till Pinterest-servern i USA. Denna loggdata kan innehålla din IP-adress, adressen till de besökta webbplatserna, som även innehåller Pinterest-funktioner, webbläsartyp och inställningar, datum och tid för begäran, hur du använder Pinterest och cookies.

För mer information om syfte, omfattning och vidare bearbetning och användning av uppgifterna från Pinterest, samt dina rättigheter i detta avseende och sätt att skydda din integritet, se Pinterests integritetspolicy: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


6. Analysverktyg och reklam


Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktionerna för webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade "cookies". Det här är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics-cookies lagras på grundval av Art.6 para. 1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse för att analysera användarbeteendet för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen IP-anonymisering på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att styras av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet före sändningen till Förenta staterna. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

browser plugin

Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsars programvara. Observera dock att om du gör det, kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats så mycket som möjligt. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner webbläsarpluggen som finns tillgänglig enligt följande länk och installera: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Motståndet mot datainsamling

Du kan förhindra att dina data samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En inställnings cookie är inställd som förhindrar insamling av dina data vid framtida besök på denna webbplats: Inaktivera Google Analytics.

Mer information om hur man hanterar användaruppgifter från Google Analytics finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics-demografi

Den här webbplatsen använder Google Analytics demografiska funktioner. Det här låter dig skapa rapporter som innehåller uttalanden om besökare, ålder, kön och intressen. Dessa data kommer från Googles intressebaserade annonsering samt besökares data från tredje part. Dessa data kan inte tilldelas en viss person. Du kan när som helst inaktivera den här funktionen genom visningsinställningarna i ditt Google-konto, eller du kan förbjuda insamling av dina data av Google Analytics, som beskrivs i avsnittet "Motsägelse mot datainsamling".

Facebook Pixel

Vår webbplats använder Facebook: s besökaraktivitetspixel för omvandlingsmätning, Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

På så sätt kan besökarnas beteende spåras efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Som ett resultat kan effektiviteten av Facebook-annonser utvärderas för statistiska och marknadsundersökta ändamål och framtida reklamåtgärder optimerade.

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som operatör för denna webbplats, vi kan inte dra slutsatser om användarnas identitet. Däremot lagras och bearbetas data av Facebook, så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook data för egna reklamändamål enligt Facebook Data Use Policy kan använda. Som ett resultat kan Facebook göra det möjligt för annonser att visas på Facebook och utanför Facebook. Denna användning av data kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.

I Facebook: s integritetspolicy hittar du mer information om skyddet av din integritet: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan även använda remarketingfunktionen "Anpassade målgrupper" i avsnittet Annonsinställningar under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen off. För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera användarbaserad annonsering från Facebook på European Interactive Digital Advertising Alliance: s webbplats: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


7. Nyhetsbrev


nyhetsbrev uppgifter

Om du vill få nyhetsbrevet erbjuds på webbplatsen, behöver vi din e-postadress och information som tillåter oss att verifiera att du är ägaren av e-postadress och accepterar att ta emot nyhetsbrevet är , Ytterligare uppgifter samlas inte in eller endast på frivillig basis. Vi använder denna information uteslutande för leverans av den begärda informationen och skickar den inte vidare till tredje part.

Behandlingen av de uppgifter som registrerats i nyhetsbrevet registreras endast utifrån ditt samtycke (Art. 6 para. Du kan återkalla ditt samtycke till lagring av data, e-postadressen och dess användning för att skicka nyhetsbrevet när som helst, till exempel via länken "unsubscribe" i nyhetsbrevet. Lagligheten hos den redan färdiga databehandlingsoperationen förblir opåverkad av återkallelsen.

Uppgifterna som deponeras hos oss för att erhålla nyhetsbrevet sparas av oss från nyhetsbrevet till din avbokning och kommer att raderas efter avbrott av nyhetsbrevet. Data som lagras för andra ändamål med oss ​​(t.ex. e-postadresser för medlemmarnas område) förblir opåverkade.

MailChimp

Den här webbplatsen använder MailChimpys tjänster för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, 5000 Suite, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp är en tjänst som bland annat kan skicka nyhetsbrev och organiseras och analyseras. Om du anger data i syfte att prenumerera på nyhetsbrev (t.ex. e-postadress) lagras de på MailChimp-servrarna i USA.

MailChimp är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Privacy Shield är ett avtal mellan Europeiska unionen (EU) och USA för att säkerställa överensstämmelse med europeiska integritetsstandarder i USA.

Med hjälp av MailChimp kan vi analysera våra nyhetsbrevskampanjer. När du öppnar ett e-postmeddelande som skickas av MailChimp, ansluter en fil som ingår i e-postmeddelandet (kallat webbeacon) till MailChimps servrar i USA. På så sätt kan du avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som har klickats på. Dessutom samlas teknisk information (t.ex. tid för hämtning, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Denna information kan inte tilldelas respektive nyhetsbrevmottagare. De används endast för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre skräddarsy framtida nyhetsbrev till mottagarens intressen.

Om du inte vill ha analys av MailChimp, avregistrera dig från nyhetsbrevet. För detta ändamål ger vi en länk i varje nyhetsbrev. Dessutom kan du avregistrera nyhetsbrevet direkt på hemsidan.

Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att prenumerera från nyhetsbrevet. Lagligheten av den redan färdiga databehandlingsoperationen förblir opåverkad av återkallandet.

Den avsatta av dig för att nyhetsbrevet referens i våra data lagras av oss upp till din flytt från nyhetsbrev och raderas efter annulleringen av nyhetsbrevet, både från våra servrar och från servrar MailChimp. Data som lagras för andra ändamål med oss ​​(t.ex. e-postadresser för medlemmarnas område) förblir opåverkade.

Mer information finns i sekretesspolicyen för MailChimp: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Newsletter2Go

Den här webbplatsen använder Newsletter2Go för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Nyhetsbrev2Go GmbH, Nürnberger Strasse 8, 10787 Berlin, Tyskland.

Newsletter2Go är en tjänst som bland annat kan skicka nyhetsbrev och organiseras och analyseras. De uppgifter som du har skrivit för nyhetsbrevets abonnemang lagras på Newsletter2Go-servrarna i Tyskland.

Om du inte vill analyseras av Newsletter2Go måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. För detta ändamål ger vi en länk i varje nyhetsbrev. Dessutom kan du avregistrera nyhetsbrevet direkt på hemsidan.

Dataanalys av Newsletter2Go

Med hjälp av Newsletter2Go kan vi analysera våra nyhetsbrevskampanjer. Till exempel kan vi se om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som har klickats. På detta sätt kan vi bland annat bestämma vilka länkar som klickades på många gånger.

Dessutom kan vi se om vissa fördefinierade åtgärder har utförts efter öppnande / klickning (omvandlingsfrekvens). Till exempel kan vi berätta om du har gjort ett köp efter att ha klickat på nyhetsbrevet.

Newsletter2Go tillåter oss också att dela upp nyhetsbrevsmottagarna i olika kategorier ("kluster"). Nyhetsbrevsmottagarna kan till exempel delas upp efter ålder, kön eller bostadsort. På så sätt kan nyhetsbrevet anpassas bättre till respektive målgrupper.

Detaljerad information om funktionerna i Newsletter2Go finns här: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

rättslig grund

Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Lagligheten av den redan färdiga databehandlingsoperationen förblir opåverkad av återkallandet.

lagringstid

Den avsatta av dig för att nyhetsbrevet referens i våra data lagras av oss upp till din flytt från nyhetsbrev och raderas efter annulleringen av nyhetsbrevet, både från våra servrar och från servrar Newsletter2Go. Data som lagras för andra ändamål med oss ​​(t.ex. e-postadresser för medlemmar) förblir opåverkade.

Mer information finns i Privacy Policy för Newsletter2Go på: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Slutsats av ett orderdatabehandlingskontrakt

Vi har tecknat avtal med Newsletter2Go, där vi ålägger Newsletter2Go att skydda data från våra kunder och inte vidarebefordra dem till tredje part. Detta kontrakt kan ses på följande länk:

https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278.


8. Pluggar och verktyg


Youtube

Vår hemsida använder plugins från Google-powered YouTube-sidan. Webbplatsoperatören är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

När du besöker en av våra YouTube-pluginaktiverade webbplatser kommer du att vara ansluten till YouTube-servrarna. Den berättar för YouTube-servern vilken av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto tillåter YouTube dig att associera ditt webbläsarbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Användningen av YouTube är i intresse för en attraktiv presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit. f DSGVO.

Mer information om hur du hanterar användarinformation finns i YouTube: s sekretesspolicy på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Vår hemsida använder plugins från videoportalen Vimeo. Leverantören är Vimeo Inc., 555 West 18th Street, NY, New York 10011, USA.

Om du besöker någon av våra webbplatser utrustade med ett Vimeo-plugin kommer du att vara ansluten till Vimeos servrar. Detta berättar för Vimeo-servern vilken av våra sidor du har besökt. Dessutom får Vimeo din IP-adress. Detta gäller även om du inte är inloggad på Vimeo eller inte har ett konto hos Vimeo. Den information som samlas in av Vimeo överförs till Vimeo-servern i USA.

Om du är inloggad på ditt Vimeo-konto, tillåter du Vimeo att associera ditt surfande beteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Vimeo-konto.

För mer information om hur man hanterar användardata, se Vimeos integritetspolicy på: https://vimeo.com/privacy.

Googles webbfonter

Den här webbplatsen använder så kallade webbfonter, som tillhandahålls av Google, för enhetlig representation av teckensnitt. När du ringer upp en sida laddar webbläsaren dina webbfonter i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt.

För att göra detta måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Som ett resultat lär Google att vår webbplats har nåts via din IP-adress. Användningen av Googles webbfonter är av intresse för en konsekvent och attraktiv presentation av våra onlinetjänster. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit. f DSGVO.

Om din webbläsare inte stöder webbfonter används en standardfontur av din dator.

Mer information om Googles webbfonter finns i https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/


9. betalningsleverantör


PayPal

På vår hemsida erbjuder vi betalningen via PayPal. Leverantör av betaltjänsten är PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (den "PayPal").

Om du väljer att betala via PayPal skickas betalningsuppgifterna som du anger till PayPal.

Överföringen av dina data till PayPal är baserad på Art.6 para. 1 lit. en DSGVO (samtycke) och Art 6 para 1 lit. b DSGVO (bearbetning för att uppfylla kontrakt). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling. Återkallelse påverkar inte effektiviteten av historisk databehandling.

Sofortüberweisung

På vår hemsida erbjuder vi betalningen via "Sofortüberweisung". Leverantören av denna betaltjänst är Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich (nedan kallad Sofort GmbH).

Med hjälp av proceduren "Sofortüberweisung" får vi en betalningsbekräftelse från Sofort GmbH i realtid och kan omedelbart börja uppfylla våra skyldigheter.

Om du har valt betalningsmetod "Instant Transfer" kan du skicka PIN-kod och ett giltigt TAN till omedelbar GmbH, med vilken den kan logga in på ditt online-bankkonto. När du har loggat automatiskt omedelbart GmbH kommer att kontrollera ditt saldo och utför överföringen till oss med den information som du av TAN. Efteråt skickar vi oss en transaktionsbekräftelse utan dröjsmål. När du har loggat in din försäljning, är den kredit på engångskrediter och förekomsten av andra konton och deras saldon också kontrolleras automatiskt.

Förutom PIN och TAN kommer de betalningsuppgifter som du lämnar in samt personuppgifter att skickas till Sofort GmbH. Personuppgifterna är förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och eventuellt ytterligare uppgifter som krävs för betalningsbehandling. Överföringen av dessa data är nödvändig för att fastställa din identitet utan tvekan och för att förhindra bedrägerier.

Överföringen av dina data till Sofort GmbH bygger på Art.6 para. 1 lit. en DSGVO (samtycke) och Art 6 para 1 lit. b DSGVO (bearbetning för att uppfylla kontrakt). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling. Återkallelse påverkar inte effektiviteten av historisk databehandling.

För detaljer om betalning med Sofortüberweisung se följande länkar: https://www.sofort.de/datenschutz.html och https://www.klarna.com/sofort/.

Rand

Om du väljer betalningsmetod "kreditkort" av betaltjänstleverantören Stripe, betalningshantering via betaltjänstleverantören Stripe betalningar Europe Ltd., Block 4, Harcourt Center, Harcourt Road, Dublin 2, Irland, som vi Din kommuniceras under beställningsprocessen information tillsammans med vidarebefordra information om din beställning (namn, adress, kontonummer, bankkod, eventuellt kreditkortsnummer, fakturabeloppet, valuta och transaktionsnummer). Överföringen av data sker enbart i syfte att betalningshantering med betaltjänstleverantören Stripe betalningar Europe Ltd. För mer information om Stripes integritet, besök webbadressen https://stripe.com/de/terms och https://stripe.com/de/privacy

Amazon Pay

Vid betalning via amazon lön ger vi dina betalningsuppgifter som en del av betalningshantering i första hand (till Amazonas Payments Europa SCA, och i andra hand från Amazon EU S.à.rl, Amazon Services Europe SARL och Amazon Media EU SARL, alla tre med säte i 5, Rue Plaetis L 2338 Luxembourg härefter "Amazon Payments").

Amazon Payments förbehåller sig rätten att göra en kreditrapport. Resultatet av kreditkontrollen för statistisk sannolikhet för misstag används av Amazon Payments för att besluta om tillhandahållande av respektive betalningsmetod. Krediterapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån som poängvärden ingår i resultaten av kreditvärderingen baseras de på en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk procedur. Beräkningen av poängvärden inkluderar bland annat adressdata.

Dessutom har Amazon Payments rätt data, bland annat till icke namngivna tredje part (banker, e-tjänster, service partners, men också revisorer, analytiska tjänster, byråer, marknadsföring partners, moln tjänsteleverantörer, ominriktningskampanjer leverantörer, dotterbolag) att passera.

Ytterligare information om dataskydd, bland annat för de använda kreditreferensbyråerna, hänvisas till Amazon-betalningens sekretesspolicy: pay.amazon.com/de/help/201751600, Den rättsliga grunden för detta är Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DS-GMO.

VAGN